Категория «57-5) Иск к прокурору Ратиа Р.К»

16.06.10 — ж-ба Ратиа об отмене пост

Ратиа выехал в Грузию

17.06.10 + з-е Ратиа о приост. стр-ва на Лерм. ОТ ЖИТЕЛЕЙ

Домик бедняги Ратиа

24.11.05 + з-е в прок-ру АРК по Лерм-ва

23.07.10 — з-е Ратиа о предост. реш. по обжал

11.05.10 + з-е Ратиа по Лерм. и ПОСТ. об отказе

08.11.11 — Шеренину ХВАТИТ БОРЗЕТЬ

04.07.11 — ОПРЕД. — УДОВЛ

26.10.11 — в Ап.с. квитанция